Voorwaarden

is een social networking service waarmee leden unieke persoonlijke profielen online om te vinden en te communiceren met oude en nieuwe vrienden maken. De dienst wordt geëxploiteerd door . Met behulp van de Website gaat u akkoord met worden gebonden door deze voorwaarden voor gebruik (deze "overeenkomst"), of u zich registreert als lid ("lid"). Als u wenst lid te worden, communiceren met andere leden en maken gebruik van de diensten van (de "Service"), lees deze overeenkomst en geeft aan dat accepteert door het volgen van de instructies in het registratieproces.

Deze overeenkomst bevat de juridisch bindende voorwaarden voor uw gebruik van de Website en uw lidmaatschap in de dienst.
deze overeenkomst van tijd tot tijd kan wijzigen en deze wijziging hebben rechtswerking op het versturen door op de Website. Gaat u akkoord met worden gebonden aan eventuele wijzigingen in deze overeenkomst wanneer u de SContact na een dergelijke wijziging wordt geplaatst. Deze overeenkomst bevat van beleid voor acceptabel gebruik en inhoud geplaatst op de Website, uw rechten, verplichtingen en beperkingen met betrekking tot uw gebruik van de Website en de dienst en de Privacy Policy.

Kies zorgvuldig de informatie die je post op en die u aan andere leden verstrekt. Alle foto's geplaatst door u kunnen niet bevatten naaktheid, geweld, of beledigend onderwerp. Informatie die door andere leden (bijvoorbeeld, in hun profiel) kan bevatten onnauwkeurige, ongeschikte of aanstootgevend materiaal, producten of diensten en neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit materiaal.

behoudt het recht om naar eigen goeddunken, te verwerpen, weigeren te plaatsen of te verwijderen (inclusief e-mail) berichten door u, of om te beperken, opschorten of beëindigen van uw toegang tot alle of een deel van de Websiteen/of diensten op elk gewenst moment voor of geen reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving en zonder labiliteit.

Door deel te nemen in ieder geval off line, u gaat ermee akkoord te geven en te houden vrijwaren van enige en alle verliezen, schade, rechten, vorderingen en acties van elke soort inclusief, zonder beperking, lichamelijk letsel, dood en materiële schade, direct of indirect aan gerelateerde of die voortvloeien uit uw deelname aan deze off line evenement.

Gebruiksvoorwaarden

1) Uw interacties.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties en communicatie met andere leden. U begrijpt dat scherm op enigerlei wijze niet haar leden, noch doet de achtergronden van de leden onderzoeken of probeert te controleren van de verklaringen van zijn leden. geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot het gedrag van leden of hun compatibiliteit met alle huidige of toekomstige M sintels. We raden echter dat als u ervoor kiest om te ontmoeten of persoonlijke informatie uitwisselen met elk lid van de dan moet je nemen het op jezelf om te doen een achtergrond controleren op genoemde persoon.

In geen geval zal worden aansprakelijk voor welke schade dan ook, of directe, indirecte, algemene, bijzondere, compenserende, gevolgschade of incidentele, die voortvloeien uit of verband houden met het gedrag van u of iemand anders in verband met het gebruik van de dienst, met inbegrip van zonder beperking, lichamelijk letsel, emotioneel leed, en/of enige andere schade als gevolg van communicatie of vergaderingen met andere geregistreerde gebruikers van deze dienst of personen u via deze Service ontmoeten.

2) In aanmerking te komen.

Lidmaatschap in de dienst waar leegte is verboden. Met behulp van de Website en de dienst, u verklaart en garandeert dat alle registratie-informatie die u indient eerlijke en nauwkeurige is en dat u ermee instemt om de juistheid van dergelijke informatie. U verder verklaart en garandeert dat u 18 jaar of ouder bent en dat uw gebruik van de wordt geen schending van de toepasselijke wetgeving of de regelgeving. Uw profiel kan worden verwijderd zonder waarschuwing, indien wordt vastgesteld dat u verkeerd van uw leeftijd voorstellen. Uw lidmaatschap is uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, en u machtigt anderen te gebruiken van uw account, inclusief uw profiel of e-mailadres niet. U bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud gepubliceerd of weergegeven via uw account, inclusief alle e-mailberichten en voor uw interacties met andere leden.

3) Termijn/kosten.

Deze overeenkomst in volledig kracht en effect blijven terwijl u via de Website, de Service en/of een lid bent. U kunt uw lidmaatschap op elk moment beëindigen. kan uw lidmaatschap om welke reden, na kennisgeving aan u op het e-mailadres dat u in uw Lidmaatschapstoepassing of andere e-mailadres verstrekt aangezien u subseq kunt verzenden van kracht eindigenuently bieden aan . Met behulp van de Service en door een lid, erkent u dat behoudt zich het recht om een vergoeding voor de Service en heeft het recht om een lidmaatschap te beëindigen als lid moet schending van deze overeenkomst of niet te betalen voor de dienst, zoals vereist door deze overeenkomst.

4) Niet-commercieel gebruik door leden.

De Website is voor het persoonlijke gebruik van leden en mogen niet worden gebruikt met betrekking tot enige commerciële inspanningen behalve die specifiek zijn bekrachtigd of goedgekeurd door het management van . Illegale en/of onbevoegde gebruik van de Website, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mail adressen van leden door elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail of onbevoegde inlijsten van of koppelingen naar de Website zal worden onderzocht. Commerciële reclame affiliate links, en andere vormen van verzoek kunnen worden verwijderd uit de profielen zonder bericht en kunnen resulteren in termination van lidmaatschap privileges. Aangewezen gerechtelijke stappen zullen worden genomen door de voor het illegale of ongeoorloofd gebruik van de Website.

5) Merkgebonden rechten in inhoud op .

bezit en behoudt alle merkgebonden rechten in de Website en de Service. De Website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, en andere merkgebonden informatie van en haar licentiegevers. Behalve die informatie die in het publieke domein of voor die u geschreven toestemming bent gegeven, kan u niet kopiëren, wijzigen, publiceren, doorgeven, verdelen, uitvoeren, weergeven of verkopen van dergelijke merkgebonden informatie.

6) Inhoud geplaatst op de Site.

a. u begrijpt en stemt ermee in dat kan bekijken en verwijderen van de inhoud, berichten, Messenger berichten, foto's of profielen (collectief, "inhoud") die in het enige oordeel van deze overeenkomst schenden of die mogelijk offe nsive, illegaal of schending van de rechten, schade of dreigt de veiligheid van elk lid.

b. u bent alleen verantwoordelijk voor de inhoud die u publiceert of weergeven (hierna, "post") op de Service of een materiaal of informatie die u aan andere leden overbrengt.

c. door inhoud tot de openbare gebieden van de Website te posten, verleent u hierbij aan de niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie gebruiken, publiekelijk uitvoeren en weergeven van dergelijke inhoud op de Website. Deze licentie zal beëindigen op het moment dat u dergelijke inhoud van de Website verwijderen.


d. het volgende is een gedeeltelijke lijst van de soort van inhoud die onwettig of verboden op de Website. behoudt zich het recht te onderzoeken en passende juridische maatregelen in eigen goeddunken tegen iedereen die deze bepaling, inclusief zonder beperking schendt, het verwijderen van de gewraakte mededeling van deService en tot beëindiging van het lidmaatschap van dergelijke overtreders. Verboden inhoud bevat inhoud die:

i. is ronduit beledigend en bevordert racisme, dweperij, haat of fysiek kwaad van ieder soort tegen elke groep of individu;


II. kwelt of bepleit pesterijen van een andere persoon;


III. impliceert de transmissie van "troeppost", "kettingbrieven" of ongevraagde massa post of "spamming";


IV. bevordert informatie waarvan u weet dat onjuist of misleidend of onwettige activiteiten bevordert of gedragingen die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk of libelous;


v. bevordert een onwettig of onbevoegd exemplaar van een andere persoon copyrighted het werk, zoals het verstrekken van geplagiërde computerprogramma's of verbindingen aan hen, verstrekken van informatie om te omringen vervaardiging-geïnstalleerd exemplaar-beschermt apparaten, of provIDIng illegaal gekopieerde muziek of links naar illegale muziekbestanden;


VI. bevat beperkte of wachtwoord enkel toegang pagina's of verborgen pagina's of beelden (die niet verbonden naar of van een andere toegankelijke pagina);


VII. bevat materiaal dat mensen onder de leeftijd van 18 op een seksuele of hevige manier exploiteert, of verzoekt persoonlijke informatie van iedereen onder 18;


VIII. biedt educatieve informatie over onwettige activiteiten zoals het maken of kopen onwettige wapens, schenden van iemands privacy, of verstrekken van of het creëren van computervirussen;


IX. verzoekt wachtwoorden of persoonlijke identificerende informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere gebruikers;


of x. betrekking heeft op commerciële activiteiten en/of verkoop zonder onze vroegere geschreven toestemming zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame of piramidespelen.

GN = "rechtvaardigen" > e. U moet de Service gebruiken op een wijze die strookt met alle toepasselijke wetten en verordeningen. f. u kan zich niet inlaten met reclame naar of verzoek van een lid om te kopen of verkopen producten of diensten door de dienst. U kan niet zenden geen ketting brieven of troep e-mail naar andere leden. Het gedrag van zijn leden van de Website niet kan controleren, maar het is ook een overtreding van deze regels te gebruiken alle informatie verkregen uit de Service om te kwellen, misbruik of beschadig van een andere persoon, of te contacteren, te adverteren, een beroep doen, of verkoop naar enig lid zonder hun expliciete toestemming. Ter bescherming van onze leden tegen dergelijk reclame of verzoek, behoudt zich het recht om het aantal e-mails die een lid kan verzenden naar andere leden in een periode van 24 uur per dag tot een aantal dat passend acht in zijn enige discretie te beperken.

g. u kan niet dekken of bedekken de banner advertisements op je persoonlijke profielpagina, of een pagina via HTML/CSS of andere middelen.

h. geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om vrienden, is verboden.

i. u mag niet proberen om zich uitgeven voor een andere gebruiker of persoon die geen lid van .

j. u mag de account, gebruikersnaam of wachtwoord van een andere lidstaat niet gebruiken op elk gewenst moment noch kan u uw wachtwoord aan derden verstrekken of toestaan van derden toegang tot uw account.

k. u kan niet verkopen of anderszins over te dragen uw profiel.

7) Auteursrechtbeleid.

U mag niet posten, verspreiden of reproduceer in enige manier van auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigenaarinformatie zonder het verkrijgen van voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke merkgebonden rechten. Het is het beleid vanbeëindigen lidmaatschap privileges van een lid die herhaaldelijk inbreuk maakt op auteursrecht op onmiddellijke kennisgeving aan door eigenaar van het auteursrecht of de juridisch adviseur van de eigenaar van het auteursrecht. Onverminderd het voorgaande, als u gelooft dat uw werk is gekopieerd en geplaatst op de dienst op een manier die inbreuk op auteursrechten vormt, gelieve geven ons Auteursrecht Agent met de volgende informatie: een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht belang; een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat u eist is overtreden; een beschrijving van waar het materiaal dat u eist wordt overtreedt bevindt zich op de Website; uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van overtuigd dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of de wet; een verklaring door u, gemaakt onder sanctie van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u are de copyright-eigenaar of gemachtigd is te handelen namens de copyright eigenaar. de copyright Agent voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht is bereikbaar via e-mailadres.


8) Lid geschillen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden. behoudt zich het recht, maar heeft geen verplicht, toezicht te houden op geschillen tussen u en andere leden.

9) Disclaimers.

niet verantwoordelijk voor enig verkeerde of onnauwkeurige inhoud is geplaatst op de Website of in verband met de dienst verricht, of door gebruikers van de Website, leden of door een van de apparaten veroorzaakt of programmering verbonden aan of gebruikt in de dienst. is niet verantwoordelijk voor het gedrag, hetzij online of offline, van enig gebruiker van de Website of lid van de dienst. neemt geen verantwoordelijkheid voor enige fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in opera tion of uitzending, communicatie lijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot of wijziging van een gebruiker of lid communicatie. is niet verantwoordelijk voor enige problemen of technisch defect van een telefoonnetwerk of lijnen, computer online systemen, servers of leveranciers, computeruitrusting, software, mislukking van e-mail of spelers wegens technische problemen of verkeerscongestie op Internet of op een Website of combinatie daarvan, met inbegrip van schade of schade aan gebruikers en/of leden of aan elke persoon computer aan gerelateerde of als gevolg van deelname of downloaden materialen in verband met de Website en/of in verband met de Service. Wordt in geen geval aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief persoonlijke verwonding of dood, voortvloeien uit het gebruik van de Website of de Service of enige inhoud geplaatst op de Website of verzonden aan leden of alle interacties tussen gebruikers van de Website, of online of offline. De Website en de Service worden verstrekt "AS-IS" en wijst uitdrukkelijk elke garantie van geschiktheid voor een bepaald doel of niet-INBREUKMAKENDHEID. kan niet waarborgen en belooft geen specifieke resultaten van gebruik van de Website en/of de Service.

10) Beperking op aansprakelijkheid.

IN geen geval zal aansprakelijk is tegenover u of een derde partij voor enige indirecte, gewichtige, voorbeeldige, incidentele, speciale of bestraffende schade, met inbegrip van verloren winst schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website of de dienst, zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande iets bevatte INTEGENDEEL hierin, zal de aansprakelijkheid jegens u voor enige oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van het optreden, op alle tijden worden beperkt tot het bedrag, eventueel, betaald door u aan voor de dienst tijdens de termijn van lidmaatschap.


11) Geschillen.

Als deRe is een geschil over of met betrekking tot de Website en/of de dienst, door de Website te gebruiken, u ermee akkoord dat elk geschil wordt beheerst door de wetten van het gebied in waarin wij zijn gevestigd zonder betrekking tot conflict van wetsbepalingen en u akkoord gaat met persoonlijke jurisdictie door en in het gebied waarin wij zijn gevestigd.

12) Vergoeding.

U gaat ermee akkoord te vergoeden en te houden , haar dochterondernemingen, filialen, officieren, agenten, en andere partners en werknemers, vrijwaren van verlies, aansprakelijkheid, eis of vraag, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst in schending van deze overeenkomst of die voortvloeien uit een schending van deze overeenkomst en/of elke inbreuk op uw verklaringen en garanties die hierboven zijn vermeld.

13) Andere.

Deze overeenkomst wordt aanvaard op uw gebruik van de Website en is verder bevestigd door u lid worden van de Scontact. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Service. Het mislukken van te oefenen of af te dwingen enig recht of bepaling van deze overeenkomst geldt niet als een afstand van dergelijke recht of voorziening. De sectietitels in deze overeenkomst zijn slechts voor gemak en hebben geen juridische of contractuele invloed. Gelieve ons te contacteren met eventuele vragen over deze overeenkomst. is een handelsmerk van < eigenaren bedrijfsnaam >.


IK DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE VAN DE HIERBOVEN VERMELDE BEPALINGEN.